Thursday, January 28, 2010

ಮಂಕಾಗಿದೆ ಆ ದಾರಿ..

ವರುಷಗಳ ಕಾಲ,
ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನು ತನ್ನೆದೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ನಡೆಸಿದ ದಾರಿ
ಇಂದು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಹೋದಾಗ ದೂರ ತಳ್ಳಿದೆ..!
ಆ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ, ಆ ದಾರಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವುದ ಕಂಡೆ!
ಆಚೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ನಿಂತಿದ್ದಿರಬೇಕು!

No comments: