Thursday, October 29, 2009

ಕಪ್ಪು ಕನ್ನಡಕ ನೀ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇಕೆ..?

ಬಿಸಿಲು ತಡೆಯಲು ನೀನಂದು ಕೊಡಿಸಿದ ಕಪ್ಪು ಕನ್ನಡಕ
ಕಾಯುತಿದೆ ಇಂದು ನನ್ನೊಳಗಿನ ದೇವದಾಸ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ..!
ನೀ ತುಂಬಾ ದೂರದೃಷ್ಟಿ !!!

Monday, October 26, 2009

ಮರಳಿ ಬಾರೆ ಗೆಳತಿ...

ನೀ ಬೊಂಬೆಯಲ್ಲ ಗೆಳತಿ
ತ್ಯಾಗಿಯಾಗದಿರು, ದೂರ ಹೋಗದಿರು...

ಹೃದಯ ಕಡೆದು, ರಕ್ತ ಬಸಿದು
ಮೊಗೆದು ಕೊಡುವೆ ಬಾರೆ
ಅಳೆಯಲಾರದಷ್ಟು ಒಲವ...

ಮರಳಿ ಬಾರೆ ಗೆಳತಿ, ನೀ ಬೊಂಬೆಯಲ್ಲ
ತ್ಯಾಗಿಯಾಗದಿರು, ದೂರ ಹೋಗದಿರು...!

ನಕ್ಕುಬಿಡಿ..!

ಆತನ ಶವದ ಮೇಲೆ
ಆಕೆಯ ಶವದ ಮದುವೆ
ನಕ್ಕುಬಿಡಿ, ಇದು ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ...!