Monday, October 26, 2009

ಮರಳಿ ಬಾರೆ ಗೆಳತಿ...

ನೀ ಬೊಂಬೆಯಲ್ಲ ಗೆಳತಿ
ತ್ಯಾಗಿಯಾಗದಿರು, ದೂರ ಹೋಗದಿರು...

ಹೃದಯ ಕಡೆದು, ರಕ್ತ ಬಸಿದು
ಮೊಗೆದು ಕೊಡುವೆ ಬಾರೆ
ಅಳೆಯಲಾರದಷ್ಟು ಒಲವ...

ಮರಳಿ ಬಾರೆ ಗೆಳತಿ, ನೀ ಬೊಂಬೆಯಲ್ಲ
ತ್ಯಾಗಿಯಾಗದಿರು, ದೂರ ಹೋಗದಿರು...!

No comments: